Este "blog" tiene como objetivo proporcionar información acerca del idioma internacional Esperanto y del movimiento esperantista costarricense.

Son bien recibidos todas las preguntas, los aportes y las observaciones (en Esperanto o en Español) que nos envíen.

Ĉi tiu blogo celas informi pri internacia lingvo Esperanto kaj pri la kostarika esperanta movado.

Estas bonvenaj ĉiuj demandoj, opinioj kaj informoj (esperante aǔ hispanlingve) senditaj de vi.