Este "blog" tiene como objetivo proporcionar información acerca del idioma internacional Esperanto y del movimiento esperantista costarricense.

Son bien recibidos todas las preguntas, los aportes y las observaciones (en Esperanto o en Español) que nos envíen.

Ĉi tiu blogo celas informi pri internacia lingvo Esperanto kaj pri la kostarika esperanta movado.

Estas bonvenaj ĉiuj demandoj, opinioj kaj informoj (esperante aǔ hispanlingve) senditaj de vi.

Superba Flugo*****Vuelo Supremo
Julian Marĉena naskiĝis en Kostariko la 14-an de marto 1897. Li eldonis siajn poemojn malkunigite, sed je 1941 li kompilis siajn verkaĵojn en la libro  “Fuĝantaj Flugiloj”.
Marĉena forpasis la 5-an de majo 1985.
Antaŭ kelkaj jaroj, kiam mi eklernis Esperanton, mi dicedis traduki la poemon “Superba Flugo”.
Mi disdonas la tradukitan poemon, kune kun la originala (hispane) al esperantistaro kaj petas al ĉiuj fari la tradukon al siaj propraj naciaj lingvoj.